Fakat kim Müslüman olursa...

Fakat kim Müslüman olursa...

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Cin sûresi 14-17. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

14-“Doğrusu biz ki, bizden Müslüman olanlar da var ve içimizden (hak yoldan) sapanlar da var. Fakat kim Müslüman olursa, işte onlar doğru yolu aramışlardır.”

15-“(Hak yoldan) sapanlara gelince, artık (onlar) Cehenneme odun olmuşlardır!”

16-(Ey Habîbim!) Eğer (o kâfirler) o yolda (İslâm yolunda) dosdoğru gitselerdi, elbette onlara bol su verirdik (rızıklarını bollaştırırdık).

17-Tâ ki onları, onda (o bolluk içinde) imtihân edelim. Artık kim Rabbisinin zikrinden (Kur’ân’dan) yüz çevirirse, (Rabbi de) onu çetin bir azâba sokar!