Ezan-ı Muhammedînin (asm) o tatlı sesiyle, ibadete ve cemaate bir meyil husule gelir

Ezan-ı Muhammedînin (asm) o tatlı sesiyle, ibadete ve cemaate bir meyil husule gelir

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

Sual - يُقِيمُونَ 1 'nin fiil sîgasıyla zikrinde ne hikmet vardır?

Cevap - Ruha hayat veren namazın o geniş hareketini ve âlem-i İslâma yayılmış olan o intibah-ı ruhanîyi muhataba ihtar edip göstermektir. Ve o güzel vaziyeti ve o muntazam haleti hayale götürüp tasvir etmekle sâmi'lerin namaza meylini ikaz edip artırmaktır.

Evet, dağınık bir vaziyette bulunan efradı büyük bir sevinçle içtimaa sevk ettiren malûm âletin sesi gibi, âlem sahrasında dağılmış insanları cemaate dâvet eden ezan-ı Muhammedînin (a.s.m.) o tatlı sesiyle, ibadete ve cemaate bir meyil, bir şevk husule gelir.

Dipnot-1: "Namazlarını kılarlar." Bakara Sûresi, 2:3.

Bediüzzaman Said Nursi
İşârâtü'l-İ'câz