Ey Türkler ve Kürtler! İki taraf da sizi protesto ettiler

Ey Türkler ve Kürtler! İki taraf da sizi protesto ettiler

Heyhât! Bizi akim bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız."

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin MÜNAZARAT adlı eserinden bölümler.)

Sual: Eskiler bizden âlâ veya bizim gibi. Gelenler bizden daha fena gelecekler.

C –Ey Türkler ve Kürtler! Acaba şimdi bir miting yapsam, sizin bin sene evvelki ecdadınızı ve iki asır sonraki evlâtlarınızı şu gürültühâne olan asr-ı hâzır meclisine dâvet etsem; acaba sağ tarafta saf tutan eski ecdadınız demeyecekler mi:

"Hey mirasyedi yaramaz çocuklar! Netice-i hayatımız siz misiniz? Heyhât! Bizi akim bir kıyas ettiniz, bizi kısır bıraktınız."

Hem de sol tarafında duran ve şehristân-ı istikbâlden gelen evlâtlarınız, sağdaki ecdatlarınızı tasdik ederek demeyecekler mi ki:

"Ey tembel pederler! Siz misiniz hayatımızın suğrâ ve kübrâsı? Siz misiniz şu şanlı ecdadımızla bizi rapt eden rabıtamızın hadd-i evsatı? Heyhât! Ne kadar hakikatsiz ve karıştırıcı ve müşağabeli bir kıyas oldunuz!" HAŞİYE-1

İşte, ey bedevî göçerler ve ey inkılâp softaları! 1 Manzara-i hayal HAŞİYE-2 üstünde gördünüz ki, şu büyük mitingte iki taraf da sizi protesto ettiler.

Haşiye-1
Fenn-i mantıkın tâbiratı, o zaman ilm-i mantık dersini alan talebeleri o mecliste bulunmasından öyle söylemiş.
Dipnot-1
Sonradan ilâve edilmiştir.
Haşiye-2
Hayal dahi bir sinematoğraftır.