Ey peygamber! Sana ve mü'minlerden sana tâbi olanlara, Allah yeter!

Ey peygamber! Sana ve mü'minlerden sana tâbi olanlara, Allah yeter!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfâl Sûresi 64-66. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

64. Ey peygamber! Sana ve mü'minlerden sana tâbi olanlara, Allah yeter!

65. Ey peygamber! Mü`minleri savaşa (cihâda) teşvîk et! Eğer sizden sabreden yirmi kişi olursa, (müşriklerden) iki yüz kişiye galib gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, inkâr edenlerden bin kişiye galib gelirler; çünki gerçekten onlar (hakikati) anlamayan bir kavimdir.

66. Şimdi Allah, muhakkak sizde bir zayıflık bulunduğunu bildiğinden sizden(yükünüzü) hafifletti. Artık eğer sizden sabreden yüz kişi olursa, (onlardan) iki yüz kişiye galib gelirler. Eğer sizden bin kişi olursa, Allah`ın izniyle iki bin kişiye galib gelirler. Allah ise, sabredenlerle berâberdir.