Eşyanın içyüzlerini sahipsiz zannedip, tesadüflere havale etme

Eşyanın içyüzlerini sahipsiz zannedip, tesadüflere havale etme

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz! 

Herhangi birşeyin sonu ve âhiri intizam ve güzellikçe evvelinden aşağı olmadığı gibi, zahiri ve sureti de san'at ve hikmetçe bâtınından güzel değildir. 

Öyleyse, eşyanın içyüzlerini ve nihayetlerini sahipsiz zannedip, tesadüflere havale etme. 

Çiçek ile, çiçekten çıkan semeredeki eser-i san'at ve hikmet; çekirdek ile, çekirdekten çıkan filizin eser-i san'at ve nakşından aşağı değildir. 

Binaenaleyh, Sâni-i Zülcelâl hem Evveldir, hem Âhir, hem Zahirdir, hem Bâtın.

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 1

Dipnot-1: "O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla bilendir." Bakara Sûresi, 2:137.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye