Enâniyetten neş'et eden şirk-i hafî (gizli şirk)

Enâniyetten neş'et eden şirk-i hafî (gizli şirk)

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

Enâniyetten neş'et eden şirk-i hafî katılaştığı zaman esbab şirkine inkılâp eder.

Bu da devam ederse küfre tahavvül eder.

Bu dahi devam ederse, tàtile, yani hâlıksızlığa incirar eder. El-iyâzü billâh!

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye