Ehl-i semâ, onları şerâretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar

Ehl-i semâ, onları şerâretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ("Şeytanlar için o yıldızları birer mermi yaptık." Mülk Sûresi, 67:5.)Şu âyet-i kerimenin yüksek semâsına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz.

BEŞİNCİ BASAMAK

Ruhânîlerin ahyârı semâda bulunduklarından, eşrarı da letâfetlerine güvenerek onları takliden iltihak etmek istediklerinde, ehl-i semâ, onları şerâretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar.

Maahaza, bu gibi mânevî mübârezeleri âlem-i şehadete, bilhassa vazifesi şehadet ve müşahede olan insana ilân ve teşhirine recm-i nücum alâmet ve nişan kılınmıştır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye