Dünyada özene bezene yaptıkları şeyler, âhirette boşa gitmiştir

Dünyada özene bezene yaptıkları şeyler, âhirette boşa gitmiştir

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hûd Sûresi 15-17. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

15 . Kim dünya hayâtını ve ziynetini isterse, onlara orada (dünyada) amellerinin karşılığını tam olarak veririz ve onlara orada bir eksiklik yapılmaz.

16 . İşte onlar öyle kimselerdir ki, âhirette onlar için ateşten başka bir şey yoktur. (Dünyada özene bezene) yaptıkları şeyler, orada (âhirette) boşa gitmiştir ve yapmakta oldukları şeyler bâtıldır.

17 . Şimdi (dünya hayâtını isteyen bir kimse, hiç Resûlümüz olan) şu kimse (gibi) olur mu ki (o), Rabbinden apaçık bir delil (olan Kur’ân) üzere bulunur. Ki kendisine (o Kur’ân’ı) O’ndan (Rabbinden) bir şâhid (olan Cebrâîl) okuyor. Ondan (o Kur’ân’dan) önce de bir rehber ve bir rahmet olarak Mûsâ’nın Kitâb’ı (olan Tevrât) vardır. İşte bunlar, ona (Kur’ân’a) îmân ederler. (Muhtelif) topluluklardan kim onu inkâr ederse, artık ateş onun va‘d edilen yeridir. Öyle ise ondan (Kur’ândan) bir şübhe içinde olma! Şübhesiz ki o, Rabbinden (gelen) haktır; fakat insanların çoğu îmân etmezler.