Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır

Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır

Hadis-i Şerif  

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

îbni Amr (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Duaların en hayırlısı Arefe gününde yapılandır. Benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği en hayırlı söz de şudur: "Lâ ilahe illallahu vahdehû lâ şerike leh. Lehulmülkü ve lehulhamdü ve Hüve alâ külli şeyin kadir."

(Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir, ortağı yoktur. Mülk ancak O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O'nun herşeye gücü yeter.)

(Camiüssağir-4405)