Çünkü o, derileri kavurup soyan, şiddetli bir alevdir!

Çünkü o, derileri kavurup soyan, şiddetli bir alevdir!

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Meâric sûresi 10-18 ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

10-Ve (o günün dehşetinden) bir dost, bir dostu(n hâlini) sormaz!

11-Onlar birbirlerine gösterilirler (fakat konuşamazlar). Günahkâr (kâfir) olan kimse arzu eder ki, o günün azâbından (kurtulmak için) oğullarını fedâ etsin!

12, 13-Ve karısını, kardeşini! Ve kendisini barındıran aşîretini!

14-Ve (öyle ki) yeryüzünde kim varsa hepsini (fedâ etsin de) sonra (bu diyet) onu (o azabdan) kurtarsın!

15, 16-Hayır! Çünkü o (ateş), derileri kavurup soyan, şiddetli bir alevdir!

17, 18-(O ateş, Hakk’a) arkasını dönüp (itâatten) yüz çeviren ve (mal) toplayıp da saklayan kimseyi (kendine) çağırır!