Cenâb-ı Hak melâikeye bildirmeksizin şeytanları def veya ihlâk edebilir fakat

Cenâb-ı Hak melâikeye bildirmeksizin şeytanları def veya ihlâk edebilir fakat

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ ("Şeytanlar için o yıldızları birer mermi yaptık." Mülk Sûresi, 67:5.)
Şu âyet-i kerimenin yüksek semâsına çıkıp sırrını fehmetmek için yedi basamaklı bir merdiven kuruyoruz.

DÖRDÜNCÜ BASAMAK

Cenâb-ı Hakkın, iktizâları, hükümleri mütegayir bazı esmâları vardır.

Meselâ, Bedir gibi bazı gazâlarda Ashab-ı Kirama yardım etmek üzere, küffar ile muharebe etmek için melâikenin semâdan inzâlini iktiza eden ismi, melâike ile şeyâtin (yani semâvî olan ahyar ile arzî eşrar) arasında muharebenin vukuunu istib'ad değil, iktizâ eder.

Evet, Cenâb-ı Hak melâikeye bildirmeksizin şeytanları def veya ihlâk edebilir. Fakat satvet ve haşmetin iktizâsı üzerine, bu kabil mücâzâtın müstehaklarına ilân ve teşhiri, azametine lâyıktır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye