Cenâb-ı Hak, insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir

Cenâb-ı Hak, insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz! 

Cenâb-ı Hak, insanı pek acip bir terkipte halk etmiştir. Kesret içinde vahdeti, terkip içinde besâteti, cemaat içinde ferdiyeti vardır.

İhtiva ettiği âzâ, havâs ve letâifin herbirisi için müstakil lezzetler, elemler olduğu gibi; aralarında görülen sür'at, teâvün ve imdattan anlaşıldığı üzere, herbirisi arkadaşlarının lezzet, elem ve teessüratından da hisse alıyorlar. 

Bu hilkat sayesinde, insan eğer ubudiyet yoluna giderse, bütün lezzet, nimet, kemâlât nevilerine, kısımlarına mazhar olmaya şâyandır. Ve keza, eğer enaniyet yolunu takip ederse, çeşit çeşit elem ve azaplara da mahal olmaya müstehaktır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye