Cehennemin sâhiblerini o zebânîleri meleklerden başkası yapmadık

Cehennemin sâhiblerini o zebânîleri meleklerden başkası yapmadık

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddessir Sûresi 31-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

31-(Biz) Cehennemin sâhiblerini (o zebânîleri) meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkâr edenler için ancak bir imtihan vesîlesi kıldık ki, kendilerine kitab verilmiş olanlar kat‘î olarak îmân etsin, îmân edenlerin de îmânı artsın ve kendilerine kitab veril­miş olanlarla mü’minler şübheye düşmesin­ler. Kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlarla kâfir­ler ise desin ki: “Allah misâl olarak bununla neyi mu­râd etti?” Böylece Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) dilediğini dalâlete atar, dilediğini de (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirir. Rabbinin ordularını ise, ancak kendisi bilir. Hem bu (Sakar ve onun sıfatları), insanlara ancak bir ibrettir.

32, 33, 34, 35-Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir.