Bütün gaybı hakkıyla bilen O'dur

Bütün gaybı hakkıyla bilen O'dur

Ayet meali

A+A-

Cenab-ı Hak (c.c), Cin sûresi 25-28. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

Bismillahirrahmanirrahim

25-(Ey Resûlüm!) De ki: “Tehdîd olunageldiğiniz (o azab) bilmiyorum yakın mıdır, yoksa Rabbim ona uzun bir süre mi ta‘yîn eder?”

26-(Bütün) gaybı hakkıyla bilen (O’)dur; hem gaybına hiç kimseyi muttali‘ kılmaz.

27-Ancak peygamber(lerin)den (gaybın bir kısmını bildirmeye) râzı olduğu kimseler müstesnâdır;(2) çünki O (Allah), onun (o peygamberin) önünden ve arkasından gözetleyici (melek)ler gönderir.

28-Tâ ki (o peygamberlerin), Rablerinin gönderdiklerini hakkıyla teblîğ ettiklerini ortaya çıkarsın; çünki Allah, onların yanında bulunan (her) şeyi (ilmi ile) kuşatmış ve her şeyi bir bir kaydetmiştir.