Beşinci Şua: İsraf eden Süfyan'a esir olur, dâmına düşer

Beşinci Şua: İsraf eden Süfyan'a esir olur, dâmına düşer

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Beşinci Şuâ'ın İkinci Makamı ve Meseleleri

BİRİNCİ MESELE

Rivayette var ki, "Âhirzamanın eşhas-ı mühimmesinden olan Süfyanın eli delinecek."

Allahu a'lem, bunun bir te'vili şudur ki: Sefahet ve lehviyat için gayet israf ile elinde mal durmaz, israfata akar. Darb-ı meselde deniliyor ki, "Filân adamın eli deliktir." Yani çok müsriftir.

İşte, "Süfyan israfı teşvik etmekle, şiddetli bir hırs ve tamaı uyandırarak insanların o zayıf damarlarını tutup kendine musahhar eder" diye bu hadîs ihtar ediyor; "İsraf eden ona esir olur, onun dâmına düşer" diye haber verir.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar