Beşinci Şua: Dehşetli şahıs sabah kalkar, alnında 'kâfir' yazılmış bulunur

Beşinci Şua: Dehşetli şahıs sabah kalkar, alnında 'kâfir' yazılmış bulunur

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İKİNCİ MESELE

Rivayette var ki, "Âhirzamanın dehşetli bir şahsı sabah kalkar, alnında 'Hâzâ kâfir' yazılmış bulunur."1

Allahu a'lem bissavab, bunun te'vili şudur ki:

O Süfyan, kendi başına frenklerin serpuşunu koyup herkese de giydirir. Fakat cebir ve kanunla tâmim ettiğinden, o serpuş dahi secdeye gittiği için, inşaallah ihtida eder; daha herkes—yalnız istemeyerek—onu giymekle kâfir olmaz.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar

1) Buharî, Fiten: 26; Müslim, Fiten: 101, 102; Tirmizî, Fiten: 62; Müsned, 3:115, 211, 228, 249, 250, 5:38, 404-405, 6:139-140.