Beşinci Şua: Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri

Beşinci Şua: Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

ÜÇÜNCÜ MESELE

Rivâyette var ki, "Âhirzamanın müstebit hâkimleri, hususan Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri bulunur." 1

اَلْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ 2 bunun bir te'vili şudur ki: Hükûmet dairesinde karşı karşıya kurulan ve birbirine bakan vaziyette bulunan hapishane ile lise mektebi, "Biri hûri ve gılmanın çirkin bir taklidi, diğeri azap ve zindan suretine girecek" diye bir işarettir.

1) Müslim, Fiten, 104, 109; İbni Mâce, Fiten: 33; Müsned, 5:397.
2) "…Gerçek bilgi ancak Allah katındadır." Mülk Sûresi, 67:26.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar