Bediüzzaman: Vesilelerde niyetin tesiri azdır, maksadın hakikatini tağyir etmez

Bediüzzaman: Vesilelerde niyetin tesiri azdır, maksadın hakikatini tağyir etmez

Kur'ân'ı yüksek tutmak istiyorlar.

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin HUTUVÂT-I SİTTE adlı eserinden bölümler.)

DÖRDÜNCÜ HATVESİ

Der (veya dedirtir):

"Sizi idare eden ve bana muhâsım vaziyetini alanlar—ki Anadolu'daki sergerdeler(i)dir—maksatları başkadır. Niyetleri din ve İslâmiyet değildir."

Şu vesveseye karşı deriz:

Vesilelerde niyetin tesiri azdır. Maksadın hakikatini tağyir etmez. Çünkü maksut, vesilenin vücuduna terettüp eder; içindeki niyete bakmaz.

Meselâ, ben bir define veya su bulmak için bir kuyu kazıyorum. Biri geldi, kendini saklamak veya orada muzahrafatını defnetmek için, bana yardım ederek kazdı. Suyun çıkmasına ve define bulunmasına niyeti tesir etmez. Su, fiiline, kazmasına bakar, niyetine bakmaz. Bunun gibi, onlar bizi Kâbe'ye götürüyorlar.

Kur'ân'ı yüksek tutmak istiyorlar. Bütün felâketimizin menbaı olan Avrupa muhabbetine bedel, husumetini esas tutuyorlar. Niyetleri ne olursa olsun, bu maksatların hakikatini tağyir edemez.