Bediüzzaman: Nisyan (unutkanlık) bir nimettir

Bediüzzaman: Nisyan (unutkanlık) bir nimettir

Derecat-ı hararet gibi, her musibette bir derece-i nimet vardır.

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin İŞÂRÂT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Nisyan bir nimettir, yalnız her günün âlâmını çektirir, müterakimi unutturur.

***

Derecat-ı hararet gibi, her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp, küçükteki derece-i nimeti görüp, Allah'a şükretmeli. Yoksa isti'zam ile üflense şişer, merak edilse ikileşir.

Kalbdeki misâli, hakikate inkılâp eder.

***

Evlenmeli

Bekârlık, bîkârların kârıdır.

Bâkire, iki sülüs kadın, bir sülüs erkektir. Bekâr iki sülüs erkek, bir sülüs çocuktur. İzdivaç, tasfiye, tehzip eder.