Bediüzzaman: Kendi mesleğinin muhabbeti yerine, başka meslekten nefret harekâtında hâkim kılınmış

Bediüzzaman: Kendi mesleğinin muhabbeti yerine, başka meslekten nefret harekâtında hâkim kılınmış

Hakikate muhabbet yerine, ene tarafgirliği müdahale etmiştir.

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin TULÛÂT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Saniyen: Sebeb-i ihtilaf-ı muzır, "Bu haktır" düsturu yerine "Yalnız hak budur"; ve "En güzeli budur" hükmü yerine, "Güzeli budur" hükmü ikame edilmiştir.

El-hubbu fillâh esas-ı merhamet-kârı yerine, el-buğzu fillâh ikame edilmiştir. Kendi mesleğinin muhabbeti yerine, başka meslekten nefret harekâtında hâkim kılınmıştır. Hakikate muhabbet yerine, ene tarafgirliği müdahale etmiştir. Vesail ve delâil, makasıd ve gàyât yerine ikame edilmiştir. 

Hâlbuki, fasit bir delil ile, hak bir netice zihinde ikame edilir; bâtıl bir vesile ile hak bir gaye, fikirde tespit edilir. Madem gaye ve maksat haktır; delil ve vesilelerdeki fesat, böyle inşikak-ı kulûba sebebiyet vermemeli.

Salisen: Sebeb-i ihtilâf, hâkim-i zâlim olan cerbezedir. Fikr-i tenkit ve bedbinliğe istinad eden cerbeze, daima zâlimdir.