Bediüzzaman: Kalbe kabiliyet-i kabul verecek dört esas var

Bediüzzaman: Kalbe kabiliyet-i kabul verecek dört esas var

Arabî olarak İşârâtü'l-İ'câz'da yazmıştım

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin NOKTA RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Haşir

وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَقٌّ 1

Medhal

Şu mes'eleye dair Kur'ân'ın işârâtından fehmettiğim bir miktarını Arabî olarak İşârâtü'l-İ'câz'da yazmıştım. Burada vazifem, hükm-ü Kur'ân'ı güzel telâkki etmek için zemini ihzar etmektir.

İşte kalbe kabiliyet-i kabul verecek ve vicdanı iz'ana ihzar edecek dört esas var ki:

Muktazi mevcuttur.

Fâil muktedirdir.

Mahal kâbildir.

Mâni yoktur.

Dipnot-1: Ölümden sonra diriliş hak ve gerçektir.