Bediüzzaman: İttihad-ı kulub, muhabbet-i milliye, maarif, sa'y-i insanî, terk-i sefahet

Bediüzzaman: İttihad-ı kulub, muhabbet-i milliye, maarif, sa'y-i insanî, terk-i sefahet

Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ adlı eserinden bölümler.)

Hürriyete Hitap

Yâ Rab! Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşir ki, وَالْبَعْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ 1 hakikatinin küçük bir misâlini bu zaman bize tasvir ediyor. Şöyle ki:

Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyet-i kadîme hayata başlamış ve menfaatini mazarrat-ı umumiyede arayan ve istibdadı arzu edenler, يَالَيْتَنِى كُنْتُ تُرَابًا 2 demeye başladılar.

Yeni hükûmet-i meşrutamız mu'cize gibi doğduğu için, inşaallah bir seneye kadar, تَكَلَّمَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا 3 sırrına mazhar olacağız. Mütevekkilâne, sabûrâne tuttuğumuz otuz sene Ramazan-ı sükûtun sevabıdır ki, azapsız, cennet-i terakki ve medeniyet kapılarını bize açmıştır. 

Hâkimiyet-i milliyenin beraat-i istihlâli olan kanun-u şer'î hâzin-i cennet gibi bizi duhule davet ediyor. 

Ey mazlum ihvan-ı vatan! Gidelim, dahil olalım.

Birinci kapısı, şeriat dairesinde ittihad-ı kulub; ikincisi, muhabbet-i milliye; üçüncüsü, maarif; dördüncüsü, sa'y-i insanî; beşincisi, terk-i sefahettir. Ötekilerini sizin zihninize havale ediyorum. Zira davete icabet vâciptir.

Dipnot-1: Ölümden sonra diriliş haktır.
Dipnot-2: "Ne olurdu, keşke toprak olaydım!" Nebe' Sûresi, 78:40.
Dipnot-3: Beşikte çocuk iken konuştu.