Bediüzzaman: Fâniyim, fâni olanı istemem!

Bediüzzaman: Fâniyim, fâni olanı istemem!

Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim; gayr istemem!

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin NURUN İLK KAPISI adlı eserinden bölümler.)

Zâilim, zâil olanı istemem!

Fâniyim, fâni olanı istemem!

Âfilim, âfil olanı istemem!

Âcizim, âciz olanı istemem!

Ruhumu Rahmân'a teslim eyledim; gayr istemem!

İsterim, fakat bir yâr-ı bâki isterim!

Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim

Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim!