Bediüzzaman: Erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir

Bediüzzaman: Erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir

Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adavetidir

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin SÜNÛHAT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Birkaç vecizeler

· Hevesat-ı nefsaniyeyle erkeklerin karılaşması, karıların hayasızlıkla erkekleşmesine sebeptir.

· Merak, ilmin hocasıdır.

· İhtiyaç, medeniyetin üstadıdır.

· Sıkıntı, sefahetin muallimidir.

· Acz, muhalefetin menşeidir.

· Zaaf, gururun madenidir.

· Sığar-ı nefs, tekebbürün menbaıdır.

· Tenasüp, tesanüdün esasıdır.

· Temasül, tezadın sebebidir.

· Müsavatsız adalet, adalet değildir.

· Gayr-ı meşru muhabbetin âkıbeti, mükâfatı, mahbubun gaddârâne adavetidir. HAŞİYE-1

Haşiye-1: Avrupa'ya muhabbetimiz gibi.