Bediüzzaman: Bir gece rüyada Cenâb-ı Peygamber (asm) efendimizi gördüm

Bediüzzaman: Bir gece rüyada Cenâb-ı Peygamber (asm) efendimizi gördüm

Bu rüyayı suleha-yı ümmetten bir zâta hikâye ettim

A+A-

(Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin SÜNUHAT RİSALESİ adlı eserinden bölümler.)

Bu meseleyi yazdıktan biraz zaman sonra, bir gece rüyada Cenâb-ı Peygamber sallâllahu aleyhi ve sellem efendimizi gördüm.

Bir medresede, huzur-u saadette bulunuyordum. Cenâb-ı Peygamber bana Kur'ân'dan ders vereceklerdi. Kur'ân'ı getirdikleri sırada, Hazret-i Peygamber sallâllahu aleyhi ve sellem efendimiz, Kur'ân'a ihtiramen kıyam buyurdular.

O dakikada, şu kıyamın, ümmeti irşad için olduğu birden hatırıma geldi.

Bilâhare bu rüyayı suleha-yı ümmetten bir zâta hikâye ettim. Şu sûretle tabir etti: "Bu büyük bir işaret ve beşarettir ki, Kur'ân-ı Azîmüşşan lâyık olduğu mevki-i muallâyı bütün cihanda ihraz edecektir."