Asya'da hüküm süren, dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli

Asya'da hüküm süren, dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Afyon hükûmet ve mahkemesine ve zabıtasına daha birkaç nokta mâruzatım var

Birincisi: Ekser enbiyanın şarkta ve Asya'da zuhurları ve ağleb-i hükemanın garpta ve Avrupa'da gelmeleri, kader-i ezeliyenin bir işaretidir ki, Asya'da din hâkimdir, felsefe ikinci derecededir. Bu remz-i kadere binaen, Asya'da hüküm süren, dindar olmazsa da din lehine çalışanlara ilişmemeli, belki teşvik etmelidir.

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar