Allah'ım, beni böyle zengin kıl, süsle, şereflendir ve güzelleştir

Allah'ım, beni böyle zengin kıl, süsle, şereflendir ve güzelleştir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

îbni Ömer (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Allah'ım, beni ilimle zengin kıl, hilimle süsle, takva ile beni şereflendir ve afiyetle beni güzelleştir.

(Camiüssağir-1532)