Allah'a Cuma gününde işlenen iyilikten daha sevimli hiçbir iyilik yoktur

Allah'a Cuma gününde işlenen iyilikten daha sevimli hiçbir iyilik yoktur

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Selman-ı Fârisî (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki: 

Allah'a tevbekâr gençten daha sevimli hiçbir şey yoktur. Allah'ın günahlara devam eden ihtiyarlardan daha çok kızdığı hiçbir şey yoktur. Allah'a Cuma gecesi veya Cuma gününde işlenen iyilikten daha sevimli hiçbir iyilik yoktur. Allah'ın Cuma gecesi veya Cuma günü işlenen kötülükten daha çok kızdığı hiçbir kötülük yoktur. 

(Camiussağir - 8050)

Cenab-ı Allah’ın (c.c) Kur’an-ı Kerim’de "Şüphesiz sen en güzel ahlâk üzerindesin" şeklinde buyurduğu
Peygamberimiz (sav) için yine Kur’an-ı Kerim’de "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin...." buyurmaktadır. Resulullah’ın (sav) yürüdüğü yola ‘Sünnet’, Onun sözleri ve davranışlarının yanısıra
başkalarında görüp beğendiği ve hoş karşıladığı şeylere ‘sünnet-i seniyye’ denir. Veda Hutbesi’nde "Size
iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'ân'ı
Kerim, diğeri de Sünnetimdir" buyuran Efendimizin (sav) sünnetine uygun olarak yaşayan kişi günlük hal ve
hareketlerini ibadete ve inşallah sevaba dönüştürecektir. Peygamberimiz (sav) Sünnete uyanları, "Kim
ümmetimin bozulduğu bir zamanda Sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı verilir" buyurarak
müjdelemiştir. Bu müjdeyi yaşayanlara dahil olmak duasıyla…