Allah, isyanlarındaki ısrarları yüzünden fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez

Allah, isyanlarındaki ısrarları yüzünden fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Mâide Sûresi 106-108. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

106-Ey îmân edenler! Birinize ölüm geldiği zaman vasiyet esnâsında aranızdaki şâhidlik, ya içinizden adâletli iki kişi(nin şâhidliği) veya siz yeryüzünde (başka yerlerde) yolculuk ederken bu hâlde başınıza ölüm musîbeti geldiğinde, siz(in dîniniz)den olmayan başka iki kişi(nin şâhidliği)dir. Eğer (bu gayr-i müslim iki şahidden) şüphelenirseniz, namazdan sonra onları alıkoyarsınız da (sizin teklifinizle) Allah'a şöyle yemin ederler: "Akraba da olsa buna (bu yeminimize) mukabil hiçbir bedel satın almayacağız ve Allah'ın şahidliğini gizlemeyeceğiz; o takdirde muhakkak ki biz, elbette günahkarlardan olunuz!"

107-Fakat onların (o gayr-i müslim iki şâhidin) gerçekten bir günah işledikleri (yalan söyledikleri) anlaşılırsa, bu takdirde haklarına tecâvüz edilen kimselerden (şâhidliğe) daha lâyık olan başka iki kişi, onların (o gayr-i müslim iki şâhidin) yerine geçer de (yine sizin istemenizle) Allah’a şöyle yemîn ederler: “Elbet bizim şâhidliğimiz, onların şâhidliğinden daha doğrudur ve (biz hakka) tecâvüz etmedik. Yoksa muhakkak ki biz gerçekten zâlimlerden oluruz!”

108-Bu (hüküm), şâhidliği lâyıkıyla yapmalarına veya yeminlerinden sonra (vârisler tarafından) yeminler(in)in reddedilmesinden korkmalarına en yakın bir çâredir. Artık Allah’dan sakının ve (emirlerini) dinleyin! Çünki Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) fâsıklar topluluğunu hidâyete erdirmez.