Âlem-i İslâm camiinde cemaate hakikatli, taze bir ders-i içtimaî ve İslâmî

Âlem-i İslâm camiinde cemaate hakikatli, taze bir ders-i içtimaî ve İslâmî

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

 El-Hutbetü'ş-Şâmiye namındaki Arabî dersin tercümesinin mukaddimesidir

بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ 1

وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ 2

اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَۤائِمًا 3

Aziz, sıddık kardeşlerim,

Kırk sene evvel Şam'daki Câmiü'l-Emevîde, Şam ulemasının ısrarıyla, on bin adama yakın, içinde yüz ehl-i ilim bulunan azîm cemaate verilen bu Arabî ders risalesindeki hakikatleri bir hiss-i kablelvuku ile Eski Said hissetmiş, kemâl-i kat'iyetle müjdeler vermiş ve pek yakın zamanda o hakikatler görünecek zannetmiş.

Halbuki iki harb-i umumî ve yirmi beş sene bir istibdad-ı mutlak, o hiss-i kablelvukuun kırk sene tehirine sebep olmuş. Ve şimdi, o zamanda verdikleri haber, aynen tezahürleri âlem-i İslâmiyette başlamış.

Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir hutbe değil, belki doğrudan doğruya bin üç yüz yirmi yedi (1327)'ye bedel, bin üç yüz yetmiş bir (1371)'deki Câmiü'l-Emevî yerine âlem-i İslâm camiinde üç yüz yetmiş milyon bir cemaate hakikatli ve taze bir ders-i içtimaî ve İslâmîdir diye tercümesini neşretmek münasip görürseniz neşredersiniz.

Dipnot-1: Her türlü kusur ve noksandan uzak olan Allah'ın adıyla.
Dipnot-2: "Kâinatta hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin." İsrâ Sûresi, 17:44.
Dipnot-3: "Her türlü noksandan uzak olan Allah'ın adıyla. Kâinatta hiç bir şey yoktur ki Onu tesbih etmesin. Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi dâima ebediyete kadar üzerinize olsun."

Bediüzzaman Said Nursi
Şualar