Akıl ve fikir meydanı: Bazan bir noktada hapsoluyor, bazan âlemi karpuz gibi eline alır

Akıl ve fikir meydanı: Bazan bir noktada hapsoluyor, bazan âlemi karpuz gibi eline alır

Günün Risale-i Nur dersi

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

İ'lem eyyühe'l-aziz!

İnsanın akıl ve fikir meydanı öyle bir vüs'attedir ki, ihatası mümkün değildir. Ve o kadar dardır ki, iğneye mahal olamaz. 

Evet, bazan zerre içinde dönüyor, katre içerisinde yüzüyor, bir noktada hapsoluyor.

Bazan da âlemi bir karpuz gibi eline alır ve kâinatı misafireten getirir, akıl odasında misafir eder. 

Bazan da o kadar haddini tecavüz eder, yükseğe çıkar ki, Vâcibü'l-Vücudu görmeye çalışır.

Bazan da küçülür, zerreye benzer.

Bazan da semâvat kadar büyür. Bazan da bir katreye girer.

Bazan da fıtrat ve hilkati içine alır.

Bediüzzaman Said Nursi
Mesnevi-i Nuriye