Abdurrahman ESEN

Abdurrahman ESEN

Filistin

Enbiya-i İzam'ın cevelangâhı
Mazlum vatan!
Ey "Arz-ı mev'ud"
Üzerinde mücahede etti
Hz. Musa, Süleyman, Davud!
Rab-bi Azim'den
Bir nişane-i tanzim
Kubbet'us Sahra
Sende buldu vücud!
İnşasında çalıştı
İns-u cin, peygamber!
Allahuekber, Allahuekber
Kıymetini bilmeyenler,
Hub-bu işkembe ile
Seni telvis edenler,
Dünyanın kabağını, sarımsağını,
Mercimek ve soğanını sana tercih edip
Seni tahkir ettiler!
Cürme kader kesti ceza!
Bahtsız, sefiller,
Nebi katilleri...
Zillet ve meskenetle mahkum,
La'netullahialeyh, zelil oldu!
Vebalinin fasit tiynetli iblis siyonu
Duymadı nedamet!
Hırs-ı dünya, hubb-u hayatla
Kendince buldu bir çare:
İşletti ribayı; faizi
Ta ki beşer,
Emeği ile mahkûm ve makhur,
Helali ile mağdur olsun!
Esir-i sefaletle
Sefih, itikatsız, muzmahil olsun!
Şefkat ve merhametten ârî,
Rezil olsun!
İlahı dünya; hülyası efsun olsun!
Kimisi şöhret şekeri ile sarhoş,
Kimisi zaaf-ı taklit ile
Kendine sermaye, alet, maşa,
Bigaye, biirader, bihuş olsun.
İblisvari işlerine
Kendinden artık her kes
Taht-ı puş olsun.
Ey ilk kıblegâhımın hamisi,
Mübarek kadem-i Resulullah ile
Ğaşy olan hacer-i muallakı
Sinesinde barındıran
Hazine-i mahfî,
Ey Ya'kubun yurdu,
Ey Ömerin yadigârı,
Selahaddin-i Eyyubiye emsal
Evlatlarınla...
Şimdi Yusuflara zindan isen de
Uhrada Ravza-i Cinan'sın,
Bağrındaki şüheda ile
Metaf-ı melaik,
Bahr-i ğufransın!
Kendinden bin kat büyük bombalara Göğüs geren
Herkül-ü Rumiden daha güçlü,
Rüstem-i İraniden daha cesur
Mecmaı pehlevansın.
Leşker-i küffara nispetle
İsmailvari
Seriye-i kurbansın!
"Kem min fietin kaliletin ğalebet
Fieten kesireten bi iznillah"
Ferman-ı âlîsine vazıh bir bürhansın!
Sabilerin
"Şahetil vucuh" der;
Asrın devi tanklarına
Elindeki taşı atar,
'Te'sir Rabbimden' der.
Tank değil lakin içindekilerin korkudan
Kalbi infilak eder.
Allahuekber, Allahuekber!...

Filistin !
Ey dertmendim
Bakma bana öyle
Melül, mahzun,
Hayretle ve mükedder.
"Perişan halin oldum
Sormadın hal-i perişanım"
Demişti ya şair
Seni, beni, bizi demiş zahir;
Hamdolsun ki müslümanız
"Emr-i İlahidir" der,
Bizden medet beklersin!
Belki hakkındır, belki değil!
Bizi tanı bizi bil!
Hakkınsa al,
Değilse
Beklentinden kurtul!
Biz muhtacız;
Aslında sen himmet et bize!
Hamdolsun ki müslüman'ız;
Din kardeşiyiz amenna, evet.
Lakin adımız Müslüman
Kurtarır mı bizi bu ünvan
Namaz yok ama Müslüman'ız!..
Aklımız var ya
"Akimussalat" zamanın icabı
Bizde "akimul iş"e dönüştü!
Boş değiliz, boşta değilizki!
Dünya siyasetini takibe gün yetmiyor(!)
Üç-beş saat mesaiden aktarıp
Ancak TV ile ilmimize irfan katıyoruz(!)
Kazara oruca niyyetlensek
Sağlık bize emanet ya,
Olmaz emanete hıyanet, büyük günah(!)
Sağlığı korumak için
Ramazan boyu beslenme vaazları okur,
Etkililerden nasihatler dinleriz.
O heyecanla ki ilkokula ilk başlar gibi
O kadar müslüman'ız ki hubb-u dünya
Doldurmuş her yanımızı
Kalmamış şefkat ve muavenete yer.
Hepimiz muhtacız zekâta
Verirsek şayet; sadakamız ödünçtür!
Nakden almasak, alamasak da
Tahsil yolu tefahurdur, övünçtür.
"Rabbiyellah!" deriz velakin
Kaderimizi biz çizeriz
Ancak batağa saplanınca
Enaniyetle firavunlaşır,
Allah'ı sorumlu tutarız.
Hâliyle Cennetin en üst makamı,
O ki hakkımızdır(!)
Tövbeye, nedamete gerek yok, endişesiz
Bildiğimize devam...
Hani bilmediğimiz de yok yani(!)
Kitap, sünnet, âlim, mürşit
Gerekmez, Aklımız var ya şıp diye
Çözeriz her müşkili.
Faiz mi bu zamanda kem küm, kem küm
Hem yemeyen kim?
Yalan, hilaf... Hafazanallah!
Teyo dayı misali bizden ırak...
Her birerimiz dünyanın
En düzgünüyüz inan(!)
Çünkü
Müslüman'ız!
Hele Türk olmak ayrı bir ayrıcalık!
Baş köşede biziz.
Ya cehennem! Onu deme
Rahim Allah merhametlidir;
Yakar mı kulunu? acır!
Yalnız beni üzen bir sümsük vardı ya
Onu affetmesin;
Cehennemin dibine gömsün,
Onu yaksın!
Sümsük bana yan bakmak neymiş,
Görsün; çeksin!
Hacı hoca ile iş olmaz,
Çektiğimiz softalardan, demişti
Kallavi enseli bir keltoş!
Hocalar gocunmasın!
Davul gibi şiş göbeği ile
Elbet bir bildiği vardır!
O göbek ki ona bârdır,
Harama ambardır ama
Olsun ne gam
Vesile-i itibardır,
Laf edenler hasid-u ağyardır!

Filistin bizi yerme,
Her türlü hayırdan musta'fi
Süfyanın mekrine uğradık
Hayata; 'kam-al' yavesi ile baktık,
Bihuş olduk.
Harama dahi hiyle kattık.
Misal mı? Çok!
Fuhşun bir kısmı yasak,
,Bir kısmın cezası yok!
Yurdum ğarkat koruluğuna döndü
Siyon'u koruyan çoğaldı,
Bizi ise vehen aldı.
Ğarkat ne vehen ne sorma bana,
Bilirsin sen.
Rahmetli Nihat Asya
"Bize bir nazar oldu
Cumamız pazar oldu" demişti ya
Hepsi bu mu?
Musalar; Muiz, İshaklar oldu İzak...
Tevfiksizler, Rüşdî olmayanlar bize din biçti,
Agoplar dil açar oldu
Zavallı millet naçar oldu;
Şanlı mefahirinden bîhaber,
Sefile düçar oldu.
Mübeşşer rüyalarımız vardı ama
Ta'birimiz mani oldu tedbirimize!
Mevt-alud bir gaflet ile
Mezar-ı müteharrik olduk!
Gökten melekler inse de
Biz söylesek; onlar yapsa ne olur;
Allah her şeye kadirdir, yapar mı yapar
Umuyoruz, veyahut
Mehdi değil de bizim Mehdi gelse
Gökten Ak minareye inişini
Belgeleyerek keyifle seyr etsek...
Çekip kılıncını bir sallamada bin kelle
Uçurur; biz de ederiz rahat!
Sonra
Gelsin yine tatlı hayat!
Filistin
Vatanımın can parçası
Mescid-i Aksa' mın anası
Hal-i pürmelalime bakma!
Sen kazandın,
Zahirde tahammülsüz sıkıntıların var
Amma sen kazandıın!
"Hayrul umuru ahmezuha" sırrınca.
Derdin büyük ama hayrın göz kamaştırıyor!
Dünyaya hatip oldun, vaiz oldun!
Hitabetinle İmrul Kays'ı Çiçeron'u geçtin
Hitabınla milyon milyonlar kıyamda,
Perde-i gayb açılsa da görsek
Belki de irşadınla milyonlar
Ğufrana erecek.

Can Filistin!
Kahraman Filistin!
Uhud'un eteklerinden
Küffarın sualine cevap veren
Ömerin haykırışı; bütün tazeliği ile
Bu gün sende yankılanıyor!
Sen mücahitlerini göz yaşların ile
Cennete uğurlarken;
Biz ise cehil, ilgisizlik ve taklit hastalığı ile
Kaybettiğimiz;
Cehenneme akan evlatlarımız için
Gafil babalar sakalını yolsun,
Şaşkın analar ağlasın!
Sen ki
Sabilerin " vildanın muhalledun" dur!
O masum kızların Bağı Cinanda " Hurun in"!
Merd-i merdânın
Döktüğü kanı ile rütbeli; mahşerde
Seyyid-i Şühedaya ciran;
Kafile-i mücahidîndi!
Haddim değildir ama;
Seni tebcil ederim, bütün tebrikler sana!

Filistinim, mürşidim!
Sana bir sır vereceğim, dinle!
Saidler, Hamzalar, Ömerler,
Osmanlar Tahirler, Ahmedler vesaireler...
Bir nazar-ı hafi ile sakitane
Nurun sözünü dinleyenler var!
Bi iznillahi Teala; hamd olsun yetişti.
Bir nesl-i cedid, dünya üzerinde
Hakikat-ı İslamiyeyi
Temevvücsaz etme azm-u gayretindedir!
İstikbal ufkuna dikkatle bak;
Şafak söktü!
Gün doğmak üzeredir!
O ki Muhbir-i Sadık haber vermiş
Müjde vuku' bulacak,
İslamın nuru alemi aydınlatacak.
Ancak
İmtihanın sırrıdır, gereğidir;
Her şey görülmez mikroskopla, teleskopla, dürbinle
Dikkat edelim ki ihtar buyurmuş Allah:
"Fel yenzur bi nurillah"

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
4 Yorum