Yüce Rabbinin ismiyle şöyle diyerek tesbîh et!

Yüce Rabbinin ismiyle şöyle diyerek tesbîh et!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Hakka Sûresi 48-52. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

48-Ve şübhesiz ki o (Kur’ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

49-Ve şübhesiz ki biz, içinizden (onu) yalanlayanlar olduğunu gerçekten biliyoruz.

50-Ve şübhesiz ki o, kâfirler için (âhirette) elbette bir pişmanlıktır.

51-Ve (yine) şübhesiz ki o, kat‘î gerçeğin ta kendisidir!

52-O hâlde yüce Rabbinin ismiyle (سُحْاَنَ رَبِّيَ الْعَظ۪يمِ diyerek) tesbîh et!