YÖK'ün yeni düzenlemesiyle bilimsel araştırmaların önü açılacak

YÖK'ün yeni düzenlemesiyle bilimsel araştırmaların önü açılacak

YÖK ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına bilimsel araştırma projesi kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan yeni düzenleme ile ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına bilimsel araştırma projesi kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

YÖK'ün internet sayfasından da yönetmeliğe ilişkin, "YÖK'ten araştırmanın önünü açacak ve kamu kaynağının kontrolünü sağlayacak yeni düzenlemeler" başlığıyla bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, yönetmelik sürecinde başta araştırma üniversiteleri başta olmak üzere, birçok üniversitenin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) koordinatörleriyle YÖK'te toplantılar gerçekleştirildi.

Yönetmeliğe son hali, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da görüşleri alınarak verildi. Böylece BAP Yönetmeliği'nde birçok köklü değişiklik gerçekleştirildi.

Proje değerlendirmesinin niteliğinin artırılması amacıyla yükseköğretim kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip proje değerlendirmesi yapacak uzmanlara ücret ödenebilecek.

Görevlendirilen uzmana, 10000 gösterge rakamının ilgili yılın memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere ücret ödenebilecek. Uzman ücretleri, yükseköğretim kurumlarına bilimsel araştırma projelerine yönelik olarak bu amaçla tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak. Bir kişiye bu madde kapsamında ödeme yapılacak uzman ücreti sayısı bir yılda 6'yı geçemeyecek.

Ulusal ve uluslararası proje ortaklıklarına BAP kaynaklarından kaynak aktarımı yapılabilecek. BAP kaynaklarından ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere, proje bedelinin yüzde 30'unu aşmaması kaydıyla komisyon tarafından önerilen ve üst yönetici tarafından onaylanan nakdi veya ayni katkı verilebilecek.

BAP Komisyonu üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyon, üniversitenin araştırma ekosistemine yön verecek.

Görevler ayrılığı ilkesine uygun hareket edilecek

Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, izlenmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi görevi üst yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon komisyon tarafından gerçekleştirilecek.

Bilimsel araştırma projelerine ilişkin bütçe, muhasebe, satın alma ve taşınır işlemleri ise Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından gerçekleştirilecek.

Yeni düzenlemeyle, bilimsel araştırma projelerinin kabulünde ve uygulamasında görev alanlara ilişkin sorumluluklar ve denetim esasları belirlendi.

Tez projelerine 6 ay ek süre verilebilecek

Tez projeleri için verilen süreler, yetkili birimler tarafından tezler için verilen yasal ek süreleri kapsayacak şekilde uzatılabilecek. Ancak süre uzatımı verilen tez projeleri için sağlanacak mali destekler, tez izleme komitesinin onayı ile en fazla 6 aya kadar devam ettirilebilecek.

Bursiyerlerin SGK kesintileriyle ilgili hususlar belirlendi

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılığı sebebiyle ödenecek sigorta primleri de üst sınır içinde dikkate alınmak suretiyle komisyon tarafından belirlenecek.

Proje destekleri YÖKSİS'e girilecek

Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS'e girilecek.

YÖKSİS'e veri girişlerinin belirlenen zamanlarda yapılmasını takip etme görevi ve sorumluluğu, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörüne ait olacak. Bu bilgiler, yükseköğretim kurumunun internet sayfasından kamuoyuna duyurulacak.

BAP bütçesindeki kaynağın neması da yine araştırma için kullanılacak

Özel hesaptaki öz gelirler ile hazine yardımı kapsamında sağlanan tutarlar, Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde değerlendirilebilecek.

Bu şekilde elde edilen nemalar, kaynağı ile ilişkilendirilerek özel hesaba gelir kaydedilecek.

AA

HABERE YORUM KAT
YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.