Yetimi sakın ezme, dilenciyi sakın azarlama!

Yetimi sakın ezme, dilenciyi sakın azarlama!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Duha Sûresi 6-11. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

6-(O,) seni bir yetim iken bulup (seni seçip, amcan Ebû Tâlib’in yanında) barındırmadı mı?

7-Hem (sen henüz peygamberlik ve şer‘î hükümlerden) habersiz iken seni bulup, yol göstermedi mi?

8-Hem seni fakir iken bulup da zengin etmedi mi?

9-O hâlde yetîme gelince, sakın (onu) ezme!

10-Ve dilenciye gelince, sakın (onu) azarlama!

11-Ve Rabbinin ni‘metine gelince, artık (onu şükranla) anlat!