Yeryüzünde debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü

Yeryüzünde debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Enfal Suresi 22-23. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

22 . Şübhe yok ki, (yeryüzünde) debelenen hayvanların Allah katında en kötüsü, o (hakkı) anlamayan sağırlar ve (o’nu i‘tirâf etmeyen) dilsizlerdir!

23 . Hâlbuki Allah onlarda bir hayır bilseydi, elbette onlara işittirirdi. (Bu hâlleriyle) onlara işittirse bile, onlar (haktan) yüz çeviren kimseler olarak doğrusu yine geri dönerlerdi.