Yemîn olsun yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a

Yemîn olsun yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Tûr Sûresi 1-5. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 49 âyettir.]

1-Yemîn olsun Tûr (dağın)a!

2, 3-Ve yayılmış ince deri üzerine satır satır yazılmış Kitâb’a (Kur’ân’a)!

4-Ve (gökte meleklerin tavâf ettiği) Beyt-i Ma‘mûr’a!

5-Ve yükseltilmiş tavana (göğe)!