Yemîn olsun rüzgârlara, bulutlara, gemilere, meleklere!

Yemîn olsun rüzgârlara, bulutlara, gemilere, meleklere!

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Zâriyât Sûresi 1-6. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:
[Mekke devrinde nâzil olmuştur, 60 âyettir.]

1-Yemîn olsun zâriyât’a (o tozutup savuran rüzgârlara)!

2-Sonra o ağırlık yüklenen (bulut)lara!

3, 4-Sonra o kolaylıkla akıp giden (gemilere, vâsıta)lara! Sonra o (bütün) işleri taksîm eden (melek)lere!

5-Şübhesiz ki va‘d edilegeldiğiniz şey (öldükten sonra dirilmeniz), gerçekten doğrudur.

6-Muhakkak ki dîn (amellere mükâfât ve cezâ günü) elbette vâki‘ (olacak)tır.