Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha

Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha

Ayet meali

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Müddesir Suresi 31-41. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

31 . (Biz) Cehennemin sâhiblerini (o zebânîleri) meleklerden başkası yapmadık. Onların sayısını da inkâr edenler için ancak bir imtihan vesîlesi kıldık ki, kendilerine kitab verilmiş olanlar kat‘î olarak îmân etsin, îmân edenlerin de îmânı artsın ve kendilerine kitab verilmiş olanlarla mü’minler şübheye düşmesinler. Kalblerinde bir hastalık (nifak) bulunanlarla kâfirler ise desin ki: “Allah misâl olarak bununla neyi murâd etti?” Böylece Allah, (isyanlarındaki ısrarları yüzünden) dilediğini dalâlete atar, dilediğini de (hikmetine binâen kendi lütfundan) hidâyete erdirir. Rabbinin ordularını ise, ancak kendisi bilir. Hem bu (Sakar ve onun sıfatları), insanlara ancak bir ibrettir.

32,33,34,35 . Hayır! Yemîn olsun aya ve döndüğü vakit geceye, hem ağardığı zaman sabaha ki, doğrusu o (Cehennem vâdisi), gerçekten en büyük (belâ)lardan biridir.

36,37 . İnsanlar için bir korkutucu olarak! İçinizden (hayırda) ileri gitmek veya geri kalmak isteyen kimseler için!

38 . Her nefis (kendi) kazandığına karşılık bir rehînedir!

39,40,41 . Ancak Ashâb-ı Yemîn (amel defterleri sağ eline verilenler) müstesnâ. (Onlar) Cennetlerdedir; birbirlerine suçlular(ın hâlin)den sorarlar.