Yatağa girdiğinde bunu yaparsan Allah koruyacak bir melek görevlendirir

Yatağa girdiğinde bunu yaparsan Allah koruyacak bir melek görevlendirir

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Şeddad bin Evs (r.a.) rivayet ediyor. Resulullah (sav) buyurdular ki: 

Bir Müslüman yatağına girdiğinde Allah'ın kitabından bir sûre okursa, Allah mutlaka onu koruyacak bir melek görevlendirir. Uyanıncaya kadar ona eziyet verecek hiçbir şey yanaşamaz.

(Camiussağir - 8093)

Cenab-ı Allah’ın (c.c) Kur’an-ı Kerim’de "Şüphesiz sen en güzel ahlâk üzerindesin" şeklinde buyurduğu
Peygamberimiz (sav) için yine Kur’an-ı Kerim’de "De ki: Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi
sevsin...." buyurmaktadır. Resulullah’ın (sav) yürüdüğü yola ‘Sünnet’, Onun sözleri ve davranışlarının yanısıra
başkalarında görüp beğendiği ve hoş karşıladığı şeylere ‘sünnet-i seniyye’ denir. Veda Hutbesi’nde "Size
iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'ân'ı
Kerim, diğeri de Sünnetimdir" buyuran Efendimizin (sav) sünnetine uygun olarak yaşayan kişi günlük hal ve
hareketlerini ibadete ve inşallah sevaba dönüştürecektir. Peygamberimiz (sav) Sünnete uyanları, "Kim
ümmetimin bozulduğu bir zamanda Sünnetime sarılırsa ona yüz şehid sevabı verilir" buyurarak
müjdelemiştir. Bu müjdeyi yaşayanlara dahil olmak duasıyla…