Yaratılış kongresi sonuç bildirisi: Bilim camiası 'Yaratıcı'yı gizliyor

Yaratılış kongresi sonuç bildirisi: Bilim camiası 'Yaratıcı'yı gizliyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde birçok sivil toplum kuruluşu ile ortaklaşa düzenlenen “V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapıldı.

A+A-

RİSALEHABER

Üç gün devam eden kongrede; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Mikrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Hidrobiyoloji, Biyokimya, Matematik, Fizik, Astrofizik, Tıp, Eczacılık, Veterinerlik, Ziraat, Mühendislik Bilimleri, Coğrafya, Jeoloji, Paleontoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Dinler Tarihi, Güzel Sanatlar, Sanat Tarihi, Sinema, İktisat, Uluslararası Ticaret, Temel İslâm Bilimleri, Felsefe, Edebiyat ve Eğitim Bilimleri alanından 46 farklı üniversiteden bilim insanları, toplam 94 bildiri sundu.

Kongre sonrası sonuç bildiri yayınlandı. Kongre Düzenleme Kurulu adına Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kâzım Uysal tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

KÂİNAT KİTABININ YARATILIŞ BAKIŞ AÇISIYLA OKUNUP YORUMLANMASI

Yaratılış kongrelerinin esas amacı; alanında ihtisas sahibi bilim insanlarının sundukları bildirilerle Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli ettiği ve bilimlerin konusu olan kâinat kitabının yaratılış bakış açısıyla okunup yorumlanmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra söz konusu kongreler ile bilim camiasının düşünce ufkuna katkı sağlamak, evrim görüşünün ideolojik düşüncelere alet edilmesinin önüne geçmek, Türk eğitim sisteminin millî ve manevî değerlerimizle bütünleştirilerek ihyasına zemin hazırlamak ve eğitime kaynak noktasında katkıda bulunmak da amaçlanmaktadır.

İlk olarak Harran ve Üsküdar Üniversiteleri tarafından ortaklaşa 30 Kasım-2 Aralık 2017 tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nin ikincisi Atatürk Üniversitesi tarafından 8-9 Kasım 2018 tarihleri arasında Erzurum’da, üçüncüsü Iğdır Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2019 tarihleri arasında Iğdır’da, dördüncüsü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından 24-26 Ekim 2020 tarihleri arasında Kütahya’da yapılmıştır. V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi de yine Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nde 21-23 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenmiş ve önceki kongrelerin sonuç bildirgeleri teyit edilerek aşağıdaki tespitler yapılmış ve kararlar alınmıştır: 

SONUÇ BİLDİRİSİ

1. İslâm dini bilimle çatışmaz. “Din ayrı, bilim ayrıdır” düşüncesi materyalist felsefenin ürünüdür. Bilimle din, akılla vahiy arasındaki çatışma, İslâm medeniyetine ait değildir. Çünkü bilimlerin konusu, Allah’ın kudret sıfatının eseri olan kâinat kitabıdır. Kur’an-ı Kerim ise Allah’ın kelâmıdır ve kâinat kitabının tefsiridir. Bunlar arasında çelişki ve çatışma olamaz. Çünkü her iki kitap da Allah’ın kitabıdır. Çok sayıda ayet ve hadislerden anlaşıldığı üzere, İslâm dini; ilme ve bilim insanına büyük önem vermektedir.

2. Bilim dünyası yaklaşık 200 yıldır materyalist felsefenin tesiri altındadır. Materyalist felsefe; kâinattaki bütün varlıkları tesadüf, sebepler ve tabiatın eseri olarak görmekte ve sadece laboratuvara giren maddeleri bilimsel veri olarak kabul etmektedir. Bu felsefî görüşte; insanın ruhu, duygu ve düşünceleri dikkate alınmamaktadır. Hâlbuki kâinatın ve insanın yaratılışını anlamada sadece fen bilimleri yeterli değildir. Bunun için bütüncül düşünceye ihtiyaç vardır. Yani maddenin yanında mânânın da dikkate alınarak bilimin metotları çerçevesinde yaratılış hakikatinin değerlendirilmesi gerekir. 

3. Bilim, Allah’ın kâinattaki sanat eserlerini inceler. Nobel ödülü alan Pakistanlı fizikçi Prof. Dr. Muhammed Abdüsselam; ilimleri; “Allah’ın kâinattaki eserlerini inceleme sanatı” olarak tarif eder. Bilimler, kendi dilleriyle yaratıcının varlığını ve birliğini gösterir. Günümüz bilim camiasında genellikle kâinattan elde edilen bilgilerin takdiminde yaratıcı gizlenmekte; sebepler, doğrudan işi yapan fâil olarak sunulmaktadır. Yaratılış kongrelerinde fiilde fâilin, sanatta sanatkârın, eserde ustanın nazara verilmesinin zarureti dile getirilmiştir. Bir başka ifade ile ilmî metotlarla elde edilen bilgiler; tesadüf ve sebeplerle değil, yaratılış bakış açısı ile verilmelidir. Bilim dili olarak kültür değerlerimizle uyumlu bir dil kullanılmalıdır. 

4. Yaratılış külli ve umumidir. Yaratıcı; bir varlığı belli süreçler içinde yarattığı gibi, bir anda sebepsiz olarak da yaratabilir. Sebepler çerçevesinde yaratılış; Allah’ın isimlerinin tecellisi, hikmetinin gereği ve imtihanın muktezasıdır. 

5. Evrim ve yaratılış konusunda bir kavram kargaşası ve bilgi kirliliği vardır. Herkesin evrimden anladığı ve kastettiği farklıdır. Evrim; farklı anlama gelen otuza yakın tâbir ve terimle ortaya konulan bir kavramdır. Bunlardan bir kısmı değişimi, başkalaşmayı ve farklılaşmayı ifade etmektedir. Bunlar teori değil, birer kanundur. Bir türden başka bir türün tesadüfen veya kendiliğinden meydana geldiğini ifade eden evolüsyon ise herhangi bir delile dayanmayan felsefî bir görüştür. Bu bakımdan evrim ile ilgili terminolojinin doğru anlaşılması gerekir. 

6. Eğitimin bütün safhalarında eğitim materyalleri ve kitaplar; yaratılış bakış açısı, dil ve üslubuyla ele alınmalıdır. Ders kitaplarında hâlâ Antik Yunan’da olduğu gibi, atom ve molekülleri ilâh seviyesine çıkaran materyalist bir eğitim sistemi hâkimdir. Her bir atoma bir ilâh gibi görev yükleyip akıl ve mantığın sınırlarını zorlayan bir eğitim modeli pedagojik formasyona da uygun değildir. Eğitim materyalleri ve ders kitaplarında kâinattaki bütün varlıkların; sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Yaratıcı’nın eseri olduğu vurgulandığında atomdan galaksilere kadar hiçbir şeyde karışıklık ve düzensizliğin olmadığı anlaşılacaktır. Bu durum da akılların aydınlatılmasına, vicdanların tatmin edilmesine ve kalplerin de nurlandırılmasına vesile olacaktır. Bu tür eğitim alan bir genç; bütün varlıklar gibi kendisinin de başıboş olmadığını, bir yaratıcısının bulunduğunu bilecek; bütün nimetleri O’nun gönderdiğini anlayacak, kendisinin sahipsiz olmadığının bilincine vararak her türlü sıkıntı ve üzüntüsünde yanında olan ve her şeye sözü geçen bir İlâha sığınmanın mutluluğunu yaşayacaktır. Gençlerimizi taassuptan ve inançsızlığa sürükleyen şüphelerden kurtarmanın yolu, yaratılış bakış açısıyla yapılan bir eğitime bağlıdır. Kâinattaki varlıkların yapılarını ve mükemmelliklerini ortaya koyan kitap, makale ve belgesellerde evrimci bakış açısı yerine, kadim medeniyetimize uygun mânâ ve dilin kullanılması gerekmektedir. 

7. Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerindeki bildirilerden teşkil edilen kitaplar, gençlerin eğitiminde hayati bir öneme sahiptir. Günümüzde gittikçe artan Darwinizm, sekülerizm ve deizm gibi düşüncelerin genç kuşaklarda sebep olduğu şüphelerin giderilmesinde bu kongrelerde sunulan bildirilerin önemli tesiri görülmüştür. Önceki kongrelerdeki bildirilerden bazıları, ortaöğretim seviyesinde hazırlanarak “Bilimlerin Dilinden” ve “Popüler Bilim Serisi” kitapları şeklinde öğrencilerin istifadesine sunulmuştur. Bu tür çalışmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. 

8. Kongre sonrasında yaratılışla alâkalı panel ve konferansların devam ettirilmesi uygun görülmüştür. 

9. Kongre Sonuç Bildirgesi ve raporların ilgili makam, kurum ve kuruluşlara dağıtımı kararlaştırılmıştır. 

10. Daha önceki kongrelerde alınan kararlar doğrultusunda Bilimler Işığında Yaratılış Kongrelerinin her yıl yapılması tavsiye edilmiştir.

HABERE YORUM KAT

YORUM KURALLARI: Risale Haber yayın politikasına uymayan;
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve BÜYÜK HARFLERLE yazılmış yorumlar
Adınız kısmına uygun olmayan ve saçma rumuzlar onaylanmamaktadır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
2 Yorum