Yaptığı işin hakkını vermek şartıyla en hayırlı kazanç

Yaptığı işin hakkını vermek şartıyla en hayırlı kazanç

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

En hayırlı kazanç, yaptığı işin hakkını vermek şartıyla, kişinin kendi el emeğiyle sağladığı kazançtır.

(Camiüssağir-4027)