Yalanladı ve yüz çevirdi sonra da çalımlana çalımlana âilesine gitti

Yalanladı ve yüz çevirdi sonra da çalımlana çalımlana âilesine gitti

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Kıyame Sûresi 26-35. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

26, 27-Hayır! (Can) köprücük kemiklerine dayandığı zaman: “Var mı (bu hastaya) bir okuyacak (tedâvi edecek) kişi?” denilir.

28-Ve (o can çekişen kimse ise,) şübhesiz bunun (artık dünyadan) ayrılış olduğunu sezer.

29-Ve bacak bacağa dolaşır!

30-O gün sevk olunacak yer, ancak Rabbinin huzûrudur.

31-Çünki (o insan) ne (peygamberi ve Kur’ân’ı) tasdîk etti, ne de namaz kıldı.

32-Fakat yalanladı ve yüz çevirdi.

33-Sonra da çalımlana çalımlana âilesine gitti.

34-Sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık!

35-Sonra (tekrar tekrar) sana daha lâyıktır (bu azab), daha lâyık!