Vefat eden nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz

Vefat eden nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz

Günün Risale-i Nur dersi

Bismillahirrahmanirrahim

ON YEDİNCİ MEKTUP
Çocuk Taziyenâmesi
...

DÖRDÜNCÜ NOKTA

Eğer dünya ebedî olsaydı, insan içinde ebedî kalsaydı ve firak ebedî olsaydı, elîmâne teessürat ve meyusâne teellümâtın bir mânâsı olurdu.

Fakat madem dünya bir misafirhanedir; vefat eden çocuk nereye gitmişse, siz de, biz de oraya gideceğiz. Ve hem bu vefat ona mahsus değil, umumî bir caddedir.

Hem madem müfarakat dahi ebedî değil; ileride hem berzahta, hem Cennette görüşülecektir. اَلْحُكْمُ لِلّٰهِ 1 demeli. "O verdi, o aldı. Elhamdü lillâhi alâ külli hal" deyip sabırla şükretmeli.

Dipnot-1: "Hüküm Allah'ındır." Mü'min Sûresi, 40:12.

Bediüzzaman Said Nursi
Mektubat