Üzerinize bulutlardan şırıl şırıl akan bir su indirdik!

Üzerinize bulutlardan şırıl şırıl akan bir su indirdik!

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Nebe Sûresi 12-16. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor

12-Hem üstünüzde yedi sağlam (gök) binâ ettik!

13-Ve (orada) çok parlayan bir kandil (bir güneş) kıldık!

14-Sık(ıp üzerinize yağmur yağdır)ıcı olan (bulut)lardan da şırıl şırıl (akan) bir su indirdik!

15, 16-Tâ ki onunla dâneler, bitkiler ve sarmaş dolaş olmuş bahçeler çıkaralım.