Üstad’ın Karadağ’daki çam ağacı hangisi?

Üstad’ın Karadağ’daki çam ağacı hangisi?

Kastamonulu Veli Işık Kalyoncu, Bediüzzaman’ın Kastamonu’daki ağacının kesilmediğini söyledi

Röportaj: Ömer Özcan-RisaleHaber

 

Çamdağı’nda Bediüzzaman Hazretlerinin yadigarı Çam ve Katran ağaçlarının menfur eller tarafından kesildiği hepimizin malumu… Kastamonu Karadağ’da bulunan Hz. Üstad’ın ziyaretgahı olarak bilinen Eğri Çam Ağacının da sahibi tarafından kesildiği yine umum nur talebelerinin bildiği bir gerçektir. Fakat yaptığım bir röportaj, Karadağ’da, Hz. Üstad’ın hatırası olarak bilinen eğri çam ağacı hakkında bilinenlerin doğru olmadığını ortaya çıkardı. İddia sahibi Kastamonulu Veli Işık Kalyoncu… Veli ağabey sıradan birisi değil; o günlerin insanı ve iddiasında kesin olarak ısrarlı… Verdiği fotoğraflarla da söylediklerini desteklemiştir.

 

Röportaja geçmeden önce kısaca Veli Işık Kalyoncu’yu tanıyalım:

 

kalyoncu_omerozcan.jpgVeli Işık Kalyoncu, 1936 Kastamonu-Tosya doğumlu. 1961 Ankara İlâhiyat Fakültesi mezunu. Emekli öğretmen. Şimdi Bursa’da ikâmet etmektedir. Kendisini evinde ziyaret ettim. Hz. Üstad’a ziyaretleri var… El’an aktif olarak nur hizmetlerinin içindedir, faaldir.

Veli ağabey Kastamonu’da Mehmed Feyzi Pamukçu ağabeyin tedrisinden geçmiş ve lise yıllarında epey müddet beraber olmuşlar ve  en az yüz elli kere Karadağ’a beraber çıkmışlar. Karadağ’da hep Bediüzzaman’ın hatırası olan Çam ağacının altında oturmuşlar… Fakat bu ağaç, herkesin bildiği kesilen “Eğri Çam Ağacı” değil…

 

Veli Işık Kalyoncu, Tarihçe-i Hayat’ta Hz. Üstadla beraber fotoğrafı bulunan rahmetli Mehmet Günay Tümer ve Atıf Ural’la da çok beraberlikleri olmuş. Veli ağabey çok iyi tanıyor Günay Tümer ve Atıf Ural’ı. Merhum Atıf Ural, 1956 yılında Hz. Üstad’ın emriyle Ankara’da Sözler kitabını yeni harflerle ilk defa matbaalarda tab ettiren ağabeyimizdir. Atıf Ural, aynı zamanda Günay Tümer’in kayınbiraderidir ve Kastamonu Bozkurt’ta savcılık yapmıştır. Üçünün samimiyetleri fotoğraflardan da anlaşılmaktadır.

 

Veli Kalyoncu şöyle söyledi: “Küçüklükten itibaren Mehmet Günay Tümer’le üniversite dâhil bütün okullarda hep aynı sınıfta ve aynı sırada olduk. Mehmed Feyzi ağabeye de her zaman beraber giderdik. Üstad’ın Kastamonu Karadağ’daki Çam Ağacına da Mehmed Feyzi ağabeyle beraber gittik hep. Mehmed Feyzi ağabeyle belki yüz elli kere gitmişizdir bu çam ağacın altına.”

 

kalyoncu_agac1.jpg(Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu Karadağ’da bulunan Çam Ağacının altında sağda Veli Işık Kalyoncu, solda Atıf Ural.)

 

Veli Işık Kalyoncu daha sonra çok önemli bilgiler verdi: “Üstad Hazretlerinin Kastamonu-Karadağ’a çıktığında, altına oturduğu ‘çam ağacı’, kesilen o ‘eğri çam ağacı’ değildir. Üstad’ın ‘çam ağacı’ çatal şeklindedir ve hâlâ ayaktadır.”

Veli Kalyoncu daha sonra fotoğrafları getirdi ve bahsettiği çatal ağacın resimlerini gösterdi.

 

Veli ağabey Üstadımız Karadağ’a çıktıklarında altında oturduğu ağacın o kesilen Eğri Çam Ağacı değil de şu anda elinizdeki fotoğrafta görülen ikiz Çam Ağacı olduğunu söylüyorsunuz. Doğru mu?

 

Evet! Bu çatal olan ağaç Hz. Üstadımızın Çam Ağacıdır. Mehmed Feyzi ağabey bize “Üstadımız hiç elleriyle tutunmadan bu çam ağacının üstüne çıkar, tashihatını onun üzerinde yapardı” diye bize tarif ederdi. Üstad’ın üzerinde oturup tashihat yaptığı, biraz eğikçe olan kısımdır.

 

Bu fotoğraflar kaç yılında çekildi?

 

Tahminen 1958-59 yılları olabilir.

 

Bu ağacın kesin olarak Üstadın ağacı olduğunu iddia ediyorsunuz. Öyle mi?

 

Evet. Mehmed Feyzi ağabeyle çok defa bu ağacın altına gidip otururduk. Biz beş-altı sene beraber gittik bu ağaca. Her sene bir ay giderdik yani. Hiçbir zaman bu ağacın altından başkasının altına oturduğunu görmedik.

 

omer_ozcan_agac.jpg(Kastamonu Karadağ’da Bediüzzaman Hazretlerinin Çam Ağacı zannedilen eğri ağacın üzerinde Ömer Özcan. Bu ağaç daha sonra sahibi tarafından kesilmiştir.

 

Mehmed Feyzi ağabey “Üstadın ağacı budur” mu derdi size?

 

Evet.

 

Öteki eğri ağacı gösterdi mi hiç?

 

Yok. Ondan hiç bahsetmezdi. Üstadın ağacı budur derdi. Biz o ikiz ağacın altına otururduk. Etraflarımızda diğer ağaçların altına aileler gelirdi pikniğe. Fakat hiçbir zaman bu ağacın altına oturmazlardı. Etrafındaki ağaçların altına otururlardı. Biz birkaç talebeyle beraber Mehmed Feyzi Efendiyle otururduk.

 

Bunu sizden başka kim biliyor?

 

Kastamonu’da Hafız Faik Küçük bilir. Babası İbrahim Küçük de bilir. O sağdır ama çok ihtiyarlamıştır. Belki yüz yaşındadır şimdi. Bunlar Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin Camisinin imamlarıdır yani. Beraber giderdik.

 

Abdullah Yeğin ağabey de Kastamonulu biliyor mu mesela?

 

Abdullah Yeğin ağabey bilmiyor. Hiç gitmemiş. Mehmed Feyzi ağabeyle beraber Karadağ’a hiç gitmemişler.

 

Bu ağaç Karadağ’ın hangi tarafında? Kastamonulular bilir mi yerini?

 

Herkes bilmez. Tarla var, tarlanın öbür tarafındadır. Biraz kenara düşüyor yani. O kesilen eğri ağacın daha beri tarafındadır.

 

kalyoncu_agac2.jpg(Bediüzzaman Hazretlerinin Kastamonu Karadağ’da bulunan Çam Ağacının altında Veli Işık Kalyoncu.)

 

Mehmed Feyzi ağabey, o kesilen eğri ağacın altına gidip oturdu mu hiç.

 

Hiç oturmadık orada.

 

Kaç kere gittiniz siz Karadağ’a Mehmed Feyzi ağabeyle o çatal ağacın altına?

 

Belki yüzelli defa gitmişizdir.

 

NOT: Tahkik namına daha sonra Veli Işık Kalyoncu’nun ismini verdiği Kastamonulu Faik Küçük Hocaefendiyi telefonla aradım, babasını da arayacağımı söyledim ve ilgili soruları sormaya başladım. Faik Küçük, önce, babası İbrahim Küçük’ün vefat ettiğini ve kendisinin Veli Işık Kalyoncu ile arkadaş olduğunu iyi tanıştıklarını söyledi. Daha sonra, Hz. Üstad’ın Çam Ağacı hakkında fazla bir şey diyemeyeceğini belirtip, Veli (Işık) Bey’in tarifi neyse onun doğru olacağını belirtti. Tereddütlü ifadelerinden de Faik hocamın bu konuda fazla bir diyeceği olmadığı anlaşılıyordu.