Ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum

Ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Derdâ (ra) rivayet ediyor. Resulullah (asm) şöyle buyurdular:

Ümmetim hakkında üç şeyden korkuyorum: 
(1) âlimin hatâsı, 
(2) münâfıkın Kur'ân'i âlet ederek mücâdeleye kalkması, 
(3) kaderin inkâr edilmesi.

(Camiüssağir-277)