Ümmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır

Ümmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır

Hadis-i Şerif

Bismillahirrahmanirrahim

Ebû Hüreyre (ra) rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuşlardır:

Ümmetim dünyaya fazlasıyla değer verirse, İslâm heybeti ondan çekilip alınır. İyiliği tavsiye ve kötülükten sakınma vazifesini terkedince vahyin bereketinden mahrum bırakılır. Birbirlerine dil uzatınca, Allah katındaki değerleri düşer.

(Camiüssağir-760)