Üç üniversite akademik personel alacak

Üç üniversite akademik personel alacak

Dumlupınar, Bayburt ve Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere profesör, doçent ve yardımcı doçent alacak.

Rektörlüklerin alımlara ilişkin duyuruları, 2 Ocak 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Duyurulara göre, Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü, daimi statüde tıp fakültesinin dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölümü için 2 profesör, 1 doçent alımında bulunacak.

Adaylar başvurularını 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

Geniş bilgi http://www.dpu.edu.tr/dpuweb/akademik/form/yonerge/form1. pdf adresinden temin edilebilecek.

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü 1 profesör, 7 yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesörler daimi statüye göre çalıştırılacak.

Mühendislik fakültesinin inşaat ve gıda mühendisliği için 1 profesör, 1 yardımcı doçent, Bayburt Eğitim Fakültesinin ilköğretim bölümü için 2 yardımcı doçent, iktisadi ve idari bilimler fakültesinin iktisat ve işletme bölümleri için 4 yardımcı doçent alınacak.

Başvurular 15 gün içinde Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne yapılacak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, profesör, doçent ve yardımcı doçent alımında bulunacak. Profesör ve doçent kadroları daimi statüye göre alınacak.

İstekliler başvurularını,  31 Aralık 2010 - 14 Ocak 2011 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen yapacaklar.

Alınacak olan öğretim üyelerinin görev yapacağı okullar ve sayıları şöyle:

''Dişhekimliği fakültesi: ortodonti (1 doçent, 1 yardımcı doçent),

Fen fakültesi: risk analizi (1 profesör),

İktisadi ve idari bilimler fakültesi: sosyal hizmet (1 profesör),

Mühendislik fakültesi: gıda teknolojisi, uygulamalı jeoloji, bilgisayar bilimleri (1 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent),

Tıp fakültesi: iç hastalıkları (1 doçent),

Kastamonu Tıp Fakültesi: tıbbi farmakoloji (1 yardımcı doçent)''
Haber 7