Tesbîh edenler gerçekten ancak biziz

Tesbîh edenler gerçekten ancak biziz

Ayet meali

A+A-

Bismillahirrahmanirrahim

Cenab-ı Hak (c.c), Saffat Sûresi 158-166. ayetlerinde meâlen şöyle buyuruyor:

158-Bir de (Allah’ın) kendisi ile cinler arasında bir neseb (bağı) uydurdular. And olsun cinler de bilirler ki, gerçekten onlar (bu sözü uyduranlar) elbette (o gün Cehennemde) hazır bulundurulacak olan kimselerdir.

159-Allah, (onların) vasıflandırmakta oldukları şeylerden pek münezzehtir!

160-Ancak Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları müstesnâdır (onlar Cehennemden kurtulurlar ve Allah’a böyle iftirâ etmezler).

161, 162-Artık gerçekten siz ve tapmakta olduklarınız, siz (hiç kimseyi) O’na (Allah’a) karşı fitneye düşürecek kimseler değilsiniz!

163-Ancak (kendi ameli ile hak ederek) Cehenneme girecek olan o kimse hâriç.

164-(Melekler şöyle derler:) “Bizden bir kimse yoktur ki mutlaka onun için, bilinen bir makam olmasın!”

165-“Ve şübhesiz ki, (emrolunacağımız herşey için) saf saf duranlar elbette ancak biziz.”

166-“Hem muhakkak ki, tesbîh edenler gerçekten ancak biziz.”